Dofinansowanie BHP 90% – teraz to możliwe

Uzyskanie dotacji na poprawę BHP w firmie pozwala na sfinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych. Dotyczy to jednak firm zatrudniających do 9 pracowników, czyli tzw. mikrofirm. W przypadku małych i średnich firm dofinansowanie ZUS na BHP jest niższe, ale nadal atrakcyjne i wynosi odpowiednio 80% oraz 60%. Jedynie w przypadku duzych firm, które zatrudniaja powyżej 250 pracowników maksymalny poziom dotacji został ustalony na poziomie 20% kosztów na poprawę BHP.