Witamy na stronie o dotacjach ZUS

dofinansowanie bhp zus

Poziom wsparcia został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników. Mikrofirma zatrudniająca od 1 do 9 osób może maksymalnie uzyskać dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł. Dopłata z ZUS dotakiego projektu może sięgnąć 90 proc. jego wartości. Z kolei mały przedsiębiorca, u którego pracuje od 10 do 49 osób, może się ubiegać o dopłatę w wysokości do 60 tys. zł (dofinansowanie wynosi do 80 proc.).

Na wsparcie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników mogą też liczyć średnie i duże przedsiębiorstwa. Te kwoty wsparcia są wyższe, ale duże podmioty muszą też wyłożyć więcej pieniędzy na poprawę bhp. Na przykład w przypadku zakładów pracy zatrudniających więcej niż 250 osób dofinansowanie z ZUS nie może przekroczyć 20 proc. inwestycjimającej ograniczyć liczbę wypadków przy pracy, czy chorób zawodowych.

ZUS w ramach wspierania bezpieczeństwa dofinansowuje m.in. zakup i instalację osłon do niebezpiecznych stref maszyn oraz urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej, a także elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (m.in. oburęcznych urządzeń sterujących, wyłączników krańcowych itp.)

Pracodawcy mogą się też ubiegać o dofinansowanie zakupu środków ochronyindywidualnej. Jednak taką możliwość przewidziano wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej