Poprawa warunków pracy 2019

Dofinansowania na poprawę warunków pracy, w tym na środki ochrony indywidualnej.

dofinansowanie

Program ZUS-prewencja wypadkowa został stworzony w celu poprawy ochrony zbiorowej, jak również ochrony indywidualnej. Priorytetem dotacji dla firm jest ochrona zbiorowa, która zgodnie z zasadami BHP jest pierwszoplanowa. Jednak warto również wykazać poprawę BHP poprzez środki ochrony indywidualnej.

Pracodawco! Chroń swojego pracownika!

Pozyskaj DOFINANSOWANIE Z ZUS NA BHP 2019 

W ramach dotacji ZUS pozyskaj dla niego środki ochrony indywidualnej:

– słychu (hałas)

– wzroku

– dróg oddechowych

– środki ochrony głowy (przed uderzeniem przez spadające przedmioty)

– środki ochrony przed upadkiem z wysokości

– Środki ochrony kończyn górnych (ochraniacze)

Dodaj komentarz