Przejdź do treści

Wyniki konkursu ZUS na dofinansowanie BHP 2024

  • przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wyniki konkursu na dofinansowanie z ZUS realizowane w 2023 roku. W załączniku znajduje się lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Dotyczy konkursu na dotacje ZUS do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w 2024 roku.

Lista rankingowa jest aktualna na dzień 10 października br. i może ulec zmianie w zakresie objęcia dofinansowaniem kolejnych firm.

Wyniki konkursu dotacje ZUS