ZUS: Ruszają nowe dotacje na poprawę warunków pracy 2020

Szanowny Pracodawco!

Ponownie możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy BHP. Nowe nabory wniosków ruszają już wkrótce. Termin składania wniosków na dofinansowanie ZUS to 27 lipca 2020 r.

Jak skorzystać z dotacji? W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, czyli zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy (np. hałas, zapylenie, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego).

Przed przystąpieniem do konkursu warto skonsultować projekt – wypełnij formularz na stronie Dofinansowanie ZUS

Jeśli cały projekt zamierzasz opracować samodzielnie, pamiętaj co musisz zrobić:

  1. Pobierz wszystkie wymagane dokumenty ze strony konkursu na dotacje ZUS.
  2. Zapoznaj się szczegółowo z Regulaminem konkursu oraz wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu na dofinansowanie
  3. Wypełnij samodzielnie Wniosek o dofinansowanie lub skorzystaj z pomocy Ekspertów ds. dofinansowania
  4. Jeśli masz problem z wypełnieniem Wniosku możesz przesłać zgłoszenie na stronie Dofinansowanie ZUS
  5. Sprawdź w zasadach konkursu, jakie dokumenty do Wniosku o dofinansowanie są konieczne i przygotuj ich wersję elektroniczną oraz papierową. Wszystkie dokumenty powinny muszą być w formacie Adobe Reader .pdf oraz są ograniczone do 7 000 kB. Wyjątkiem są zdjęcia w formacie .gif lub .jpg
  6. Gdy już opracujesz szczegółowy Wniosek o dofinansowanie oraz wszystkie konieczne załączniki, wejdź na stronę ZUs aby przesłać całość do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  7. Pamiętaj aby podpisać wersję papierową Wniosku o dofinansowanie i złóż go w swojej placówce ZUS lub wyślij do ZUS pocztą.
  8. Wyniki konkursu ZUS ogłosi do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1205).