dotacje zus - nawet 500.000 do bezpiecznej pracy

Jak uzyskasz dotacje zus?

Dotacje ZUS 2019 to nowy nabór Projektów do programu poprawy bezpieczeństwa pracy. Od zeszłego roku obowiązuje nowy tryb rozpatrywania wniosków, dlatego teraz możesz liczyć na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku. Na każdym etapie projektu w sprawie dotacji uzyskasz naszą pomoc.
Go to 1. Kwalifikacja do projektu dotacji zus

1. Kwalifikacja do projektu dotacji zus

Aby otrzymać dofinansowanie ZUS 2019 należy sprawdzić, czy firma może ubiegać się o dotacje. Wystarczy wypełnić formularz w zakładce Kontakt.

2. Wybranie przedmiotu dofinansowania

Dotacje z ZUS do BHP mogą dotyczyć zakupu nowych urządzeń lub usprawnienia aktualnych maszyn. Sprawdź listę rekomendowanych rzeczy.

3. opracowanie kompletnego wniosku zus

Dofinansowanie z ZUS możesz otrzymać na podstawie dobrze opracowanego wniosku inwestycyjnego na poprawę BHP. Skorzystaj z pomocy ekspertów.

4. przyznanie dotacji i zawarcie umowy

Przyznanie dotacji w 2019 roku odbywa się w drodze konkursu. Wypłata dofinansowania ZUS następuje na podstawie zawartej umowy z ZUS.

Chcesz uzyskać natychmiastową informację czy kwalifikujesz się do projektu i na jakich zasadach możesz otrzymać dofinansowania z ZUS?

Konkurs dofinansowanie zus

Maksymalna dotacja z ZUS oraz procentowy udział ZUS w dofinansowaniu zależy od wielkości firmy.
Nasi specjaliści przygotują wypełniony Wniosek

Dofinansowanie z ZUS to szansa na dodatkowe środki dla Twojej firmy. Dotacje z ZUS możesz otrzymać gdy wygrasz konkurs ZUS na dofinansowanie np. na projekty dotyczące modernizacji linii technologicznej wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakup i montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo. ZUS dofinansowanie dla firm to osłony maszyn i urządzeń, elektryczne urządzenia chroniące, dofinansowanie zus do przyrządów czułych na nacisk, kabiny i obudowy ograniczające hałas, obudowy chroniące pracownika przed promieniowaniem, hałasem, dotacje z zus do osłon przeciwdrganiowych, filtry i urządzenia oczyszczające powietrze oraz wentylacja. Poznaj dofinansowanie z zus na bhp-opinie i sposoby wykonania analizy bhp dla firm. Zacznij od wysłania zapytania, aby określić kwalifikację do projektu dotacji ZUS.

  • 140.000 zł przy zatrudnieniu do 9 pracowników

  • 210.000 zł przy zatrudnieniu 10-49 pracowników

  • 340.000 zł przy zatrudnianiu 50-249 pracowników

  • 500.000 zł przy zatrudnianiu ponad 249 pracowników

popraw BHP w FIRMIE!

Prezentujemy przykłady najlepszych rozwiązań, które szybko pomogą firmie poprawić bezpieczeństwo pracowników. Każde rozwiązanie może być zastosowane i uzyskać z ZUS dofinansowanie w projekcie inwestycyjnym. Realizację Wniosku można powierzyć naszym doświadczonym specjalistom.

PLATFORMY PODNOŚNIKOWE

90% dotacji ZUS dla mikrofirmy
Uzyskaj poprawę bezpieczeństwa pracy na wysokości. Skorzystaj z dotacji do poprawy warunków pracy na wysokości.

Zabezpieczenie Krawędzi

dla wszytskich firm budowlanych
Zabezpiecz prowadzone budowy poprzez system bezpieczeństwa na krawędzi. Przeznaczony dla ochrony pracowników pracujących na wysokości.

Wózek jezdniowy podnośnikowy

dotacje z ZUS na wózek widłowy
Uzyskaj z ZUS dotacje wózek widłowy i na poprawę warunków pracy przez ograniczenie przeciążenia układu szkieletowo-mięśniowego

Środki ochrony indywidualnej

dla firm do 49 pracowników
Jeśli zatrudniasz do 49 pracowników możesz otrzymać >>> dotacje na środki ochrony indywidualnej

Nasze referencje

Poznaj opinie firm, które uzyskały dofinansowanie z ZUS do BHP i poprawiły bezpieczeństwo pracowników. 16 lipca 2018 r. zostaną wznowione nabory wniosków na poprawę bezpieczeństwa pracy. Fundusze na prewencję wypadkową są dla Twojej firmy.

Jesteś już zdecydowany, aby sięgnąć po dotację z ZUS?

porady praktyczne

Aktualności o programie dofinansowania ZUS oraz na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Śledź bieżące informacje o BHP na naszej stronie www.dotacjezus.pl